CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ELECCIÓN A PRESIDENTE 2021